Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Vị thuốc Ngưu tất

Vị thuốc Ngưu tất

Ngưu Tất (cỏ xước) có vị đắng ngọt, khí mát, tác dụng vào 2 kinh can và thận, dùng sống thì làm tan máu ứ, tiêu nhọt ...

Vị thuốc Hà thủ ô

Vị thuốc Hà thủ ô

Hà thủ ô có vị đắng, hơi ấm, không độc, vào kinh túc quyết âm can, túc thiếu âm thận đi lên thuộc dương. Hà thủ ô là vị ...