Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

 • Cây cà chua

  Cây cà chua

  Cà chua có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được đưa vào trồng ở nước ta từ cuối thế kỷ thứ 19. Do thổ nhưỡng, khí hậu và kỹ thuật trồng ...

 • Cây cà chua

  Cây cà chua

  Cà chua có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được đưa vào trồng ở nước ta từ cuối thế kỷ thứ 19. Do thổ nhưỡng, khí hậu và kỹ thuật ...

 • Dược chẩm chữa bệnh

  Dược chẩm chữa bệnh

  Dược chẩm (gối thuốc) là phương pháp lựa chọn và sử dụng các dược vật làm ruột gối để gối đầu nhằm mục đích phòng chống ...