Giới thiệu

Giong hat hay Ha Noi 2018 kho keu goi tai tro, chi trao 150 trieu dong

Giọng hát hay Hà Nội 2018 khó kêu gọi tài trợ, chỉ trao 150 triệu đồng

Do khó kêu gọi tài trợ nên GIọng hát hay Hà Nội phải tự tổ chức và trao giải bằng ngân sách Nhà nước với số tiền eo hẹp.

Bang dang ky du thi 'Giong hat hay Ha Noi 2018'

Bảng đăng ký dự thi 'Giọng hát hay Hà Nội 2018'

Bảng đăng ký dự thi 'Giọng hát hay Hà Nội 2018'

Giong hat hay Ha Noi 2018 – Ha Noi Tinh Yeu

Giọng hát hay Hà Nội 2018 – Hà Nội Tình Yêu

Giọng hát hay Hà Nội 2018 – Hà Nội Tình Yêu

Thong cao bao chi cuoc thi 'Giong hat hay Ha Noi 2018'

Thông cáo báo chí cuộc thi 'Giọng hát hay Hà Nội 2018'

"Giọng hát hay Hà Nội 2018" là một trong những hoạt động kỷ niệm chính hướng tới ngày kỷ niệm 64 năm Giải phòng Thủ đô

Quy Che Cuoc thi 'Giong hat hay Ha Noi 2018'

Quy Chế Cuộc thi 'Giọng hát hay Hà Nội 2018'

Quy Chế Cuộc thi 'Giọng hát hay Hà Nội 2018'