Giọng hát hay Hà Nội 2020 – Hà Nội Tình Yêu

GIỌNG HÁT HAY HÀ NỘI 2020 – HÀ NỘI TÌNH YÊU

 
Cuộc thi: "Giọng hát hay Hà Nội 2020" là một trong những hoạt động chính nhằm hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, cùng với đó là kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội. Với ý nghĩa lịch sử to lớn, mang nội dung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.

Cuộc thi: "Giọng hát hay Hà Nội 2020" là hoạt động gắn liền với các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2020. Qua đó, giúp nhân dân Thủ đô, đặc biệt là Thanh niên Thủ đô ôn lại truyền thống vẻ vang, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Cuộc thi: "Giọng hát hay Hà Nội 2020" là một cơ hội tốt, tạo môi trường thuận lợi để những người đang sống, làm việc và học tập tại thủ đô Hà Nội có thể tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ, thanh niên Thủ đô.

Cuộc thi: "Giọng hát hay Hà Nội 2020"  là cơ hội đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội, giới thiệu những thành tựu của công cuộc đổi mới của Thủ đô Hà Nội và đất nước đến bạn bè trong nước, quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài.

Cuộc thi cũng sẽ là cầu nối giữa các thế hệ, từ những người đã trải qua cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp giải phóng Thủ đô, cho tới cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước và đến thế hệ trẻ ngày nay, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu mà các thế hệ đi trước đã truyền lại, khích lệ lòng tự hào về thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình.

Cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần và đã trở thành một hoạt động truyền thống của Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục