Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Hội Nam Y

Quyết định thành lập - Điều lệ Hội Nam Y Việt Nam - Logo - Bài hát - Cơ cấu tổ chức

Nam y Việt Nam (sau đây gọi là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam đã và đang hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng thuốc Nam tự nguyện thành lập với mục đích tập hợp đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, giữ gìn, bảo tồn những bài thuôc Nam quý góp phần xây dựng nền y học Việt Nam phát triển trong khu vực và quốc tế.
 
 

Audio Tự Hào Nam Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)