Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Nam Y

Bộ Y tế đơn giản 98,6% thủ tục hành chính

Bộ Y tế đã cập nhật, công bố các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia là 488 thủ tục. Bộ y tế cũng đã hoàn thành việc đơn giản hóa 222/225 thủ tục hành chính đạt 98,6%.
Theo một đánh giá của chính phủ năm 2017 về chỉ số cải cách hành chính (Par index), công tác cải cách hành chính của ngành y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2015, Bộ Y tế đã vượt lên 9 bậc, đứng thứ 8/19 bộ, ngành so với năm 2014 đứng thứ 17/19 bộ, ngành; năm 2016 đứng thứ 11/19 bộ, ngành.
Trong những năm qua ngành Y tế đã đạt được bước tiến dài trong công tác cải cách các thủ tục hành chính như đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cải cách tổ chức bộ máy và phát triển công nghệ thông tin trong khám , chữa bệnh.
Đến nay 100% các dịch vụ hành chính công của Bộ Y tế đã được cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, có 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 51 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời Bộ Y tế đã triển khai hệ thống kết nối một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN về lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm và trang thiết bị y tế.
Bộ Y tế cũng đã xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại tất cả các đơn vị thuộc Bộ và hướng dẫn các đơn vị chuyển đổi sang phiên bản mới Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong năm 2018. 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc sử dụng mạng internet nội bộ để trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử, không còn sử dụng văn bản giấy trong việc chuyển nhận văn bản.
Xác nhận tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong năm 2018, Bộ Y tế tiếp tục gắn thực hiện cải cách hành chính, làm hài lòng người bệnh với điểm thi đua của đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện. Hoàn thiện việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn tạo hành lang pháp lý và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế.
Trong đó có xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ,cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong ngành y tế, chi phí tin học hóa bệnh viện, hoạt động công nghệ thông tin trong bệnh viện và hệ thống giám sát điện tử vào trong giá dịch vụ thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ đề xuất với chính phủ tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính còn rườm rà, hình thức để tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức, người bệnh và người dân khi tiếp cận với các dịch vụ y tế.
Theo Hùng Dũng( Diễn đàn doanh nghiệp)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)