Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Nam Y

Phát triển tổ chức Hội Nam y Việt Nam

Để tăng cường sức mạnh cho Hội, trong các ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2018 tại Định Hóa , tỉnh Thái Nguyên, Hội nghị Ban chấp hành Hội Nam Y Việt Nam đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đồng thời Hội nghị cùng đã nhất trí bầu bổ sung 03 đồng chí đưa số lượng ủy viên Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 38 đồng chí. Nghị quyết số 17/NQ-HNY ngày 02 tháng 5 năm 2018 thể hiện Quyết tâm của Ban chấp hành từ nay đến cuối năm 2018.
 Thạc sỹ, bác sỹ, cử nhân Luật, CVCC Nguyễn Hoàng Sơn
Phó Chủ tịch Hội Nam y phụ trách tổ chức, nhân sự
Về mặt tổ chức, Nghị quyết nêu rõ trong năm 2018 phải tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của cơ quan Hội đồng thời chỉ đạo các chi hội cơ sở tổ chức đại hội, kiện toàn bộ máy lãnh đạo để chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động của Hội.

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HNY ngày 02/5/2018 của Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam; Căn cứ Giấy phép xuất bản Đặc san số 73/GP-ĐS ngày 17/4/2018 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông, Thày thuốc ưu tú, Dược sỹ chuyên khoa 2, Chuyên viên cao cấp Nguyễn Đức Đoàn - Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam, ngày 18/5/2018 đã ký và trao: Quyết định số 44/QĐ-HNYVN quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đặc san Nam y và Sức khỏe; Quyết định số 45/QĐ-HNY về việc thành lập Ban biên tập Đặc san Nam y và Sức khỏe; Quyết định số 46/QĐ- HNY về việc thành lập Hội đồng cố vấn Đặc san Nam y và Sức khỏe. Ban biên tập và Hội đồng cố vấn của Đặc san Nam y và Sức khỏe là các nhà khoa học, các thầy thuốc nhiều kinh nghiệm, có uy tín trong giới y học cổ truyền nói chung và Nam y nói riêng và có tâm huyết muốn tiếp tục cống hiến vì một nền Nam y thịnh vượng.

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HNY ngày 02/5/2018 của Ban chấp hành Hội Nam y Việt Nam, các chi hội Nam y trực thuộc Hội Nam Y Việt Nam đã và đang chuẩn bị đại hội, cụ thể:

Đại hội Chi hội Nam y Văn phòng Hội Nam y Việt Nam tổ chức ngày 20 tháng 5 năm 2018. Đại hội có 50 trên tổng số 61 hội viên sinh hoạt ở Chi hội Nam y Văn phòng Hội tham dự. Đại hội đã thảo luận và thông qua được kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2018-2022, Nghị quyết Đại hội và Đại hội cũng đã bầu ra được Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 09 đồng chí.
Tiếp theo Chi hội Nam y Văn phòng, Chi hội Nam y cơ sở Cà Mau cũng đã được tổ chức trọng thể ngày 02/ 6/2018 tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đại hội vinh dự có các đồng chí Phó chủ tịch Hội Nam y Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở (Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài Chính,…), ban, ngành, các tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan cùng 41 Hội viên của Chi hội tham dự. Sau lễ công bố Quyết định số 12/QĐ-HNY ngày 10/01/2018 của Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam về việc thành lập Chi Hội Nam y cơ sở Cà Mau, đại hội Chi hội Nam y Cà Mau đã được khai mạc.
Đại hội rất phấn khởi được Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam DSCK2, TTUT, CVCC Nguyễn Đức Đoàn gửi thư chúc mừng; GS.TS, GVCC Trương Việt Bình – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nam y Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo. GVCC Trương Việt Bình – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nam y Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với Nghị quyết Đại hội kèm theo kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2018-2022.Đại hội đã bầu được Ban chấp hành chi Hội nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 9 đồng chí.

Đồng thời với việc các chi hội cơ sở đang khẩn trương tổ chức đại hội theo quy định, một số đơn vị, tập thể cũng đã hưởng ứng và thiết tha xin được thành lập chi hội cơ sở trực thuộc Hội Nam y Việt Nam.Một tổ chức hội muốn vững mạnh, không thể không có các đơn vị trực thuộc, các hội viên và tổ chức hội viên. Hiện nay phong trào thuốc Nam đang phát triển, số lượng người hành nghề thuốc Nam không phải là ít, tập hợp lực lượng này dưới mái nhà chung của Hội sẽ tạo sự phát triển bền vững.
 Thạc sỹ, bác sỹ, cử nhân Luật, CVCC Nguyễn Hoàng Sơn
Phó Chủ tịch Hội Nam y phụ trách tổ chức, nhân sự

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)