Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Nam Y

Thành lập viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển y học cổ truyền

             BỐ CÁO
         THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ  PHÁT TRIỂN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHỨNG NHẬN
Tên tổ chức khoa học và công nghệ:
Viện Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển y học cổ truyền Việt Nam
Tên viết bằng tiếng nước ngoài:
Institute of  Research, Application and Development of  Vietnamese Traditional Medicine
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: IVM
Trụ sở chính:
Số 16, Ngõ 174, phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Địa chỉ hoạt động:
CX-1, ngõ 97, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Tổng số vốn: 6.300.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập:
Hội Nam y Việt Nam
Quyết định số: 65/QĐ-HNYVN ngày 25/09/2018
Cơ quan quản lý trực tiếp:
Hội Nam y Việt Nam
Người đứng đầu tổ chức:
Họ và tên: Phùng Minh Lai
CCCD số: 044050000004
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Ngày cấp: 24/02/2014
SỐ ĐĂNG KÝ: A – 1983
Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:
-    Nghiên cứu khoa học, thí nghiệm, thực nghiệm, đánh giá tính năng tác dụng các hoạt động trong thảo dược; Triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực thảo dược, y học cổ truyền, sinh học dược liệu.
-    Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
-    Dịch vụ và KH & CN: Kiểm nghiệm, phâm tích, đánh giá kết quả tác dụng các hoạt chất trong thảo dược; Tư vấn, phản biện khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
-    Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.
(Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
                                                                                                              Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018
                                                                                                                               KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                                THỨ TRƯỞNG
                                                                                                                                       Đã ký
                                                                                                                                  Bùi  Thế  Duy

 

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)