Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Mol<b style='background-color:Yellow'>da</b>vo 1-4 Pháp: Điều không thể khác

Moldavo 1-4 Pháp: Điều không thể khác

Dù đã rất nỗ lực nhưng với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và lực lượng, Moldova vẫn phải nhận thất bại nặng nề trước...