Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Hoa hậu Việt Nam 2014 và Hoa khôi Áo dài 2014">Những Hoa hậu Việt Nam 2014 và Hoa khôi Áo dài 2014" src="http://static.thethaovietnam.vn/medias/standard/2015/3/25/nhung-trai-dau-cua-hoa-hau-viet-nam-2014-va-hoa-khoi-ao-dai-2014.jpg">

Hoa hậu Việt Nam 2014 và Hoa khôi Áo dài 2014" class="post-title">Những "trái dấu" của Hoa hậu Việt Nam 2014 và Hoa khôi Áo dài 2014

Diễn ra vào thời điểm cuối năm 2014, hai cuộc thi lớn về sắc đẹp của Việt Nam để lại cho dư luận những dấu trái chiều...