Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Firmino gọi Ramos là kẻ đần độn

Firmino gọi Ramos là kẻ đần độn

Đáp trả sự mỉa mai của Ramos trước đó, Firmino đã nổi nóng và không còn giữ kiêng khem với hậu vệ của Real Madrid.