Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Tin tức

PHÁT TRIỂN HỘI BỀN VỮNG TỪ NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA

Đó là quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch hội Nam y Việt Nam Nguyễn Đức Đoàn tại phiên họp bàn về việc phát triển kinh tế tài chính của Hội được tổ chức sáng ngày 18  tháng 7 năm 2019 tại Văn phòng Ban Truyền thông Hội Nam y Việt Nam
 
Theo đó ,Ban Thường vụ Hội chủ trương thành lập Ban Kinh tế tài chính và giao cho Ban này phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án phát triển kinh tế tài chính của Hội tạo nguồn lực để Hội phát triển bền vững trong bối cảnh phải tự chủ tài chính.

Hội nghị đã giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Thản ,Chủ tịch Công ty Cổ phần Ao Vua,Ủy viên Ban Chấp hành,Chủ tịch Chi hội Nam y Thăng Long làm Trưởng ban Kinh tế -tài chính của Hội Nam y Việt Nam .Ông Nguyễn Mạnh Thản chịu trách nhiệm giới thiệu nhân sự của Ban trình Chủ tịch Hội quyết định.Ban Kinh tế tài chính cũng phải xây dựng đề án phát triển kinh tế của Hội trình Ban Thường vụ xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

Các đại biểu tham dự cuộc họp  nhất trí cao với chủ trương của Lãnh đạo hội và biểu thị quyết tâm chung sức thực hiện đề án .

THIÊN HƯƠNG

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)