Video

Khai mac vong so tuyen Giong hat hay Ha Noi 2020

Khai mạc vòng sơ tuyển Giọng hát hay Hà Nội 2020

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2020 là một trong những hoạt động chính hướng tới kỷ niệm 66 năm Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Sáng 17/9, vòng sơ tuyển của cuộc thi đã khai mạc với sự tham gia của gần 400 thí sinh.

Khai mac giong hat hay Ha Noi 2018

Khai mạc giọng hát hay Hà Nội 2018

KHAI MẠC GIỌNG HÁT HAY HÀ NỘI 2018